TOPMANAGERS

Pierfrancesco Vago – Voorzitter


mr-vago.jpeg

Pierfransesco Vago

Pierfransesco Vago is de uitvoerende bestuurder van MSC Cruises sinds 2013. Voorheen, als algemeen directeur van het bedrijf, zorgde hij reeds voor meer dan 800% groei binnen het bedrijf. In zijn nieuwe positie leidt Mr. Vago de huidige strategie van het bedrijf en de lange termijnsvisie vanuit het hoofdkwartier in Genève, Zwitserland. Hij overziet ook alle filialen van MSC Group die een strategische relevantie hebben binnen de toeristische sector.

Hij coördineerde de lancering van het nieuwe vlootuitbreidingsplan van de onderneming, ter ondersteuning van de volgende groeifase van MSC Cruises. Dit plan omvat het in gebruik nemen van 17 ‘nieuwe generatie’-cruiseschepen tussen 2017 en 2027, als gevolg van een kapitaalinvestering van meer dan 13,6 miljard euro. De passagierscapaciteit van MSC Cruises zal in deze periode verdrievoudigen.
 
Na te zijn afgestudeerd in de richting Economie aan de Universiteit van Cambridge, startte dhr. Vago bij de MSC Groep in 2000 met als opdracht het opvolgen van een joint venture tussen het Italiaanse ferry bedrijf SNAV en de Hoverspeed Seacontainer Group. In 2001 werkte hij zich op tot de positie van Line Manager voor de VS, Mexico en Canada binnen MSC’s container transport bedrijf, MSC Mediterranean Shipping Company.

In januari 2014 werd de heer Vago voorzitter van de CLIA Europe, de Europese tak van de wereldwijde vereniging van de cruise industrie, een positie die hij tot december 2016 heeft bekleed. Gedurende deze periode heeft de heer Vago, CLIA Europe geleid om een meer centrale rol te spelen in het betrekken van alle relevante Europese en nationale autoriteiten en wetgevende instanties in heel Europa, met in het bijzonder de focus op Brussel, in nauwe samenwerking met CLIA Global. Als lid van het Global Executive Committee van CLIA blijft de heer Vago nauw betrokken bij de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging. Ook blijft hij lid van het Executive Committee en Board van CLIA Europe.

Gianni Onorato – CEO


gianni-onorato_4.jpeg

Gianni Onorato - CEO

Als Chief Executive Office van MSC Cruises houdt de heer Gianni Onorato toezicht op de groei van het bedrijf vanuit het hoofdkantoor in Genève en rapporteert hij aan de Raad van Bestuur en aan zijn Executive Chairman Pierfrancesco Vago.

Met meer dan 30 jaar ervaring in de cruise-industrie, heeft de heer Onorato een goed ontwikkelde kennis van de cruise-activiteiten en uitgebreide ervaring in leiderschap. Hij is van 2004 tot 2013 President van Costa Cruises geweest.De heer Onorato, geboren in Italië, is afgestudeerd in 1983 aan het Napels Istituto Orientale met een diploma in buitenlandse talen en letterkunde en heeft zich vervolgens gespecialiseerd aan het SDA Bocconi School of Management in Milaan en INSEAD in Fontainebleau.Hij begon zijn cruise-carrière in 1986 bij Costa Cruises als Food & Bevarage manager, voordat hij Cruise Product Director werd.

Vanaf 1997 was hij Vice-President & Cruise Operations Director en was hij verantwoordelijk voor de logistiek en bevoorrading, evenals alle activiteiten in verband met aanlopen, excursies en hoteloperaties.

Emilio La Scala – President – Cruise Management UK


mr-la-scala.jpeg

Emilio La Scala - bestuurder - Cruise Management VK

“Met de wind in de zeilen”, zo kunnen we degeest van Emilio La Scala, bestuurder, Cruise Management VK. Gepassioneerd doorschepen reeds vanop jonge leeftijd, La Scale studeerde in 1978 af aan hetbekende Nautisch Instituut in zijn geboortestad Napels. Nadien startte hij bijMSC Cargo als dekofficier, waar hij alle benodigde certificaten verkreeg omzijn maritieme carrière voort te zetten. Werk op zee veranderde in een job aanland door in 1984 te starten als assistent van de MSC Technical Diretor. Binnendeze job nam La Scale deel aan verschillende grote projecten omtrent hetrenoveren en ombouwen van traditionele cargoschepen naar containerschepen.MSC startte in de cruise-industrie door deacquisitie van de SS Monterey in 1990.

Dit zette een nieuwe koers in decarrière van La Scala. Als algemeen directeur leidt La Scala het dynamisch MSCCruises technisch departement dat bestaat uit een team van meer dan 100personeelsleden. Dit departement is gevestigd in het hart van Piano diSorrento, waar het technisch departement 24/24 en 7/7 bezig zijn met het plannen, maken, managen en behoudenvan een grote en toenemende vloot van cruiseschepen. Sommige van deze schepenzijn één van de grootste schepen in de wereld.

Door middel van zijn expertisedie La scala bekomen heeft op werkgebieden als kwaliteits- enpersoneelsmanagement alsook scheepsveiligheid en beveiliging, introduceerde LaScale in 2000 een nieuw departement dat toegewijd is aan de nieuwe schepen. LaScala is project manager van dit departement.

Deze vitale nieuwe koers die gevaren wordt,heeft reeds geresulteerd in de aflevering van negen nieuwe schepen.

Patrick Pourbaix - Algemeen Directeur MSC Frankrijk, België en Luxemburg


02.jpeg

Patrick Pourbaix - Algemeen Directeur MSC Frankrijk, België en Luxemburg

Patrick J. Pourbaix is benoemd tot algemeen directeur van MSC CruisesFrankrijk, België en Luxemburg in maart 2016 . Van Belgische origine en afgestudeerd op het college St-Pierre in Ukkel(Brussel), is hij gespecialiseerd in Economische Wetenschappen en beschikt hijeveneens over een master in Politieke Wetenschappen en Internationale Relatiesaan de Université Libre van Brussel.

Hij brengt al heel zijn professionelecarrière in toerisme door.Dankzij zijn uitgebreide ervaring van meer dan 10 jaar in de Belgischecruisewereld, begint hij zijn carrière in de cruise industrie in 1992 en bezetsystematisch verschillende posten tot hij Algemeen Directeur van Transcruisewordt, de lokale agent van de rederij Celebrity Cruises in Brussel.

In 1998, vervoegt Patrick J. Pourbaix de rederij Festival Cruises enbezet gedurende 4 jaar de post van Algemene Beheerder van het filiaal in deBenelux.

Vier jaar later in 2002 vervoegt hij de Italiaanse rederij, CostaCruises in de functie van Algemeen Directeur van de Benelux gedurende 9 jaar.Nadat hij vervolgens parttime een omschakeling maakte naar de Franseafdeling van het bedrijf, groeide hij uit tot fulltime adjunct AlgemeenDirecteur van Costa Cruises Frankrijk van 2011 tot 2016.

Als gevolg van zijn vele jaren ervaring in de cruise industrie entoerisme, vertaalt dit zich in verschillende verantwoordelijke posten die hijheeft bezet bij de CLIA (Internationale associatie van cruiserederijen), meteen sleutelrol op de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse markt. In januari2017 is Patrick J. Pourbaix benoemd tot voorzitter van de CLIA België enLuxemburg.

Van 2009 tot 2011 stond hij achter het initiatief om de CLIA op terichten in Nederland en is er eveneens raadslid van geworden. Tussen 1997 en2012, heeft hij gedurende 5 jaar de post bezet van voorzitter van de CLIABelgië en Luxemburg.

Lid sinds 1992, is Patrick J. Pourbaix eveneens voorzitter geweest in Brusselen Parijs van de SKAL international, de professionele organisatie van leidersbinnen toerisme, vertegenwoordigd over heel de wereld.

Patrick J. Pourbaix is ook reeds voorzitter sinds een 10-tal jaarvan de Administratieve Raad van het Charles Peguy instituut, teLouvain-La-Neuve die jonge gediplomeerden binnen toerisme, de hotelsector enevenementen vormt.